مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه شیراز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دروس دبیرستان
 • 1395
  تدریس درس زیست شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات در کانون زبان
https://.com