مختصری از من

دارای انگیزه بالا در انجام وظایف محوله، پشتکار، انتقاد پذیری، نظم، خلاقیت و نو آوری

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 16.27
 • 1387 تا 1391
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 19.2

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VHDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCB Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ModelSim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VHDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCB Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com