مختصری از من

من به عنوان فردی تحصیل کرده و جویای پیشرفت روزافزون در پی کسب تجربه و استفاده از علم خود و خدمت به کشورم می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 18.08
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فناوری های نوین قوچان / معدل 15.07

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتسال
 • سینما
 • کوهنوردی
 • پیاده روی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: pmbok
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: pmbok
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com