مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه کردستان / معدل 1475

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت سیمان کردستان
  مهندسی برق/ سرشیفت برق
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت سیمان کردستان
  مهندسی برق/ سرشیفت برق

  توضیحات: 10 سال سابقه کار

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: الکترونیک
https://.com