مختصری از من

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    درسان سازه
    مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفترفنی
    تصویر مدرک
https://.com