مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید و عملیات /دانشگاه زنجان-آزاد تبریز / معدل 17.24

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت تبلیغاتی الدوز
    مهندسی صنایع/ مدیر یرنامه ریزی
https://.com