مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی آی تی
  گرایش آی تی /دانشگاه مینو / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  امدادی ابهر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تاسیسات

دانش تخصصی

 • آی تی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آی تی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com