مختصری از من

بنده با سابقه بسیار طولانی (13 ساله) حضور خود در کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق (بلاروس،روسیه،و...) ، بصورت کامل به زبان روسی تسلط داشته و با کمایل رضایت می توانم تمامی دانستنی های خود را با مترجمان و گروه های بازرگانی درمیان بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1382
  دیپلم ریاضی
  گرایش ریاضی و فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۵
  لجسیتک سنتر پریلسیه ( تحت نظر شرکت ساختمانی کیسون در ایران )
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسئول خرید و تدارکات

  توضیحات: مسئول خرید و تدارکات اوان مصالح ساختمانی و ... . فعالیت برای ساخت لجیستیک سنتر واقع در شهر مینسک .کشور بلاروس.

 • شهریور ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  امساش (ترکیه)
  مونتاژ گر سیستمهای هوا ( انواع کانال های کولر)

  توضیحات: مونتاژگر سیستمهای هوای مطبوع (انواع کانالهای کولر ) . فعالیت برای ساخت هتل پریزیدنت واقع در شهر مینسک، کشور بلاروس

 • فروردین ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰
  ورسو مونولیت
  مونتاژ گر سیستمهای هوا( انواع کانال های کولر)

  توضیحات: مونتاژگر سیستمهای هوای مطبوع (انواع کانالهای کولر )

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com