مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1386
    دیپلم حسابداری
https://.com