مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مدیریت
    گرایش صنعتی /دانشگاه تهران / معدل 17.07
https://.com