مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم هنر
  گرایش گرافیک / معدل 17.67

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com