مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد پیراپزشکی
  گرایش آموزش بهئاشت و ارتقاء سلامتی /دانشگاه علوم پزشکی نهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش در مراکز درمانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دارای قدرت مدیریت پروژه ها و ارائه راه های رسیدن به هدف
 • دارای قدرت ارزیابی نیاز سنجی و برنامه ریزی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com