مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه تهران مرکز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  گروه تولیدی صنعتی کیمیا
  مسئول دفتر/ معاونت اجرایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  طراحی قالب برش سیتکا

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازی الکتروفرمینگ
  طراحی و اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ielts نمره 6.5 از مجتمع فرهنگ نوین
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com