مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت زاگرس پودر
  سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com