مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست
  /دانشگاه دامغان / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  هتل پارسیان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com