مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ریاضیات
  گرایش محض /دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  دبیرستان هیات امنایی علی ابن ابیطالب (استان البرز)
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر ریاضی دبیرستان
 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  دبیرستان شهید چمران ( استان البرز)
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر ریاضی دبیرستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس درسهای ریاضی دوم - سوم و پیش دانشگاهی (کنکور) رشته ریاضی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com