مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش برنامه نویسی /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت رجا
  حراست

  توضیحات: نیروی گشتی در تمامی موقعیت های راه آهن و مسئول نوشتن گزارش و پی گیری .
  جلو گیری از سرقت ،خراب کاری ،تخلف و کشف مواد مخدر و حفظ ایمنی و امنیت در محیط کار پرسنل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره های ایمنی در محیط کار ، آتش نشانی ،مواد مخدر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی نرم افزار

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com