مختصری از من

مسلط به word و excel

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه مازندران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com