مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه اموزش عالی شاهرود / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

افتخارات

 • 1395
  زبان یاد بگیرم و بدن سازی
 • 1395
  زبان انگلیسی در حد 90 درضد یاد بگیرم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales(فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به Import /Export دیتابیس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار برنامه نویسی Assembly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com