مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد، تهران شمال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کنفرانسهای علمی و تبلیغاتی جهت جذب دانشجویان برای ادامه تحصیل و انتخاب مرکز ما، تبلیغات تجهیزات و ارایه کلیه مطالب برای جذب مشتریان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com