مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 2017
  MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه پردیس بین الملل کیش / معدل 19
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com