مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.32
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه تهران / معدل 17.47
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه تهران / معدل 16.25

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  پارس ارک
  مهندسی برق/ مهندس تحقیق و توسعه

  توضیحات: کار با پی ال سی
  کار با پروتکل های lon و backnet
  BMS

 • دی ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۳
  آز مکاترونیک دانشگاه تهران
  مهندسی برق/ مهندس طراح و ساخت

  توضیحات: ساخت و طراحی دستگاه کنتور هوشمند برق و پریز هوشمند

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: msrt, tolimo
https://.com