مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 15
 • 1383 تا 1385
  کارشناسی مهندسی هوانوردی
  گرایش مراقبت پرواز /دانشگاه صنعت هوانوردی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۸ تا هم اکنون
  شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کنترلر ترافیک هوایی
https://.com