مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 17.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com