مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان / معدل 18
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت عطر آوران الیزه کیش
  مسئول فنی- کارشناس آزمایشگاه و سرپرست کنترل کیفیت
 • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آزمایشگاه های تحقیقات دانشگاه سیستان و بلوچستان
  کار دانشجویی

  توضیحات: کار با دستگاه های پیشرفته FT-IR , UV-VIS , GC

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  استاد لطفا این قسمتو شما وارد کنین

پروژه ها

 • 1389
  استفاده از تکنیک میکرو استخراج فاز مایع از فضای فوقانی-کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری بنزن در نوشابه های حاوی ویتامین ث
https://.com