مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آموزشگاه کنکور
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  نماینده بیمه پارسیان
  مسئول دفتر/ مدیر
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  دفتر نمایندگی بیمه
  بازاریابی و فروش/ کارمند
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰
  کارخانه سالار شیمی شهریار
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com