مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش بين الملل /دانشگاه مراغه

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  گروه بازرگاني اميران تجارت
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com