مختصری از من

به عنوانی شخصی پویا و راهبردی جهت پیشبرد اهداف سازمانی بسیار مشتاق بوده تا در شرکت شما فعالیت کنم. از ویژگی های بارز اینجانب میتوان به شخصی مسولیت پذیر ، پویا، دارای روحیه ی بالا در کار تیمی و توانایی حل مسله در شرایط بحرانی اشاره نمود.
از همین رو کاملا توانایی خود را باور داشته و معتقدم که میتوانم به عنوان فردی تاثیر گذار با شما همکاری کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاه پزشکی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت زاگرس اسپرت
  مالی و حسابداری/ حسابدار و مسول فروش

  توضیحات: ارتقا سطح کیفی و کمی فروش و جلب مشتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  جلسه بحث و دفاع گیاهپزشکی control testing for natural enemis
 • 1395
  جلسه ی بحث و دفاع پایان کارشناسی گیاه پزشکی (control testing for natural enemies)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com