مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانسنجی(سنجش و اندازه گیری)
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.7
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور مرکز ایلام / معدل 16.17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • jmetric
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com