مختصری از من

فردی هستم متدین ، با روحیه همکاری و وجدان کاری بالا و مسئولیت پذیر. به مدت 18 ماه در طول دوران خدمت مقدس سربازی در هنگ مرزی ارومیه در بخش کارگزینی مشغول بخدمت بودم و آشنایی کامل به کلیه امور دفتری را دارا هستم. بمدت شش ماه در ذوب آهن شمالغرب مسئول رسیدگی به کامپیوتر های شرکت بودم و آشنایی کامل با کامپیوتر را دارا هستم.

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com