مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 15.51

افتخارات

 • 1386
  قبولی در المپیاد ریاضی در مراحل منطقه ای و استانی تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال،ویولن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Upper Intermediate
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Teaching
  80% Complete
  عنوان مدرک: TTC
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Upper Intermediate-TTC
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Upper Intermediate
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Teaching
  80% Complete
  عنوان مدرک: TTC
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com