مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1366 تا 1371
  کارشناسی تولید سیما
  گرایش فیلمنامه نویسی /دانشگاه دانشکده صدا و سیما / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com