مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش سلولی مولکولی،میکروبیولوژی /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۵
  فروشگاه هانی مانی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ پوشاک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com