مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 0 تا 2017
  فوق دیپلم زبان فارسی و معارف اسلامی
  /دانشگاه قم / معدل 18

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز جامع تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند

دانش تخصصی

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی و فیلم برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی و فیلم برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com