مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد.این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی
  گرایش آب و خاک /دانشگاه پیام نور / معدل 15.11

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت زیمنس،نیروگاه 2000 مگاواتی رودشور
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت آب آوران خوی

پروژه ها

 • 1394
  عملیات اجرایی انتقال آب در شهرستان سلماس
  اجرایی
 • 1388
  عملیات اجرایی انتقال آب در شهرستان خوی
  مسئول امور پرسنلی

افتخارات

 • 1394
  دانشجو نمونه در سال93-94 از دانشگاه پیام نور خوی در رشته مهندسی آب و خاک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی آب و خاک
 • فعالیتهای فنی و مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی خاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی آب و خاک
 • هیدرولیک انهار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک-سیالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی آب و خاک
 • فعالیتهای فنی و مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی خاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی آب و خاک
 • هیدرولیک انهار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک-سیالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com