مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه ازاد اردبیل / معدل 17.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1 از فنی وحرفه ای
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1 از فنی وحرفه ای
https://.com