مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1394
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد
https://.com