مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرمسار
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گرمسار
 • 1386 تا 1390
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  گرایش ریاضی و فیزیک

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  دبیرستان سروش شاهد
  مشاور پایه دهم
 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶
  دبیرستان سروش شاهد
  مسئول اجرایی کانون مطالعه پایه چهارم

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: واژه پرداز 1
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: گرافیک سطح 1
https://.com