مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی مديرين بازرگاني
    /دانشگاه سهره وردي قزوين

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۱
    اموزشگاه كامپيوتر
    مسئول دفتر/ نائب رئيس
https://.com