مختصری از من

پر انرژي
مسئوليت پذير
وجدان كاري
برنامه ريزي دقيق
وقت شناس

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مهندسي
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد كرمان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  خرمشهر دارو
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش و علمي شهرستان

  توضیحات: اشنا به پزشكان و داروخانه هاي فعال سطح كشور
  داشتن تيم علمي در. تمام استانهاي كشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com