مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر خدمات مالی حسابداری فراپویش
  مالی و حسابداری/ مدرس هلو و سپیدار

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو و سپیدار و اکسل(اکسل متوسط)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو و سپیدار و اکسل(اکسل متوسط)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com