مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  درمانگاه
  پذیرش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ۵ سال سابقه در زمینه ورزش رشته فوتسال و تکواندو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم آزمایشگاهی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم آزمایشگاهی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com