مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • بدنسازي سه تار

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • رهبری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com