مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی مهندسی قوچان / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت پشتیبان نیرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

  توضیحات: طراحی سایت اتوماسیون برق منطقه ای خراسان
  طراحی پرتال کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران و باختر
  طراحی سایت نظارت تحت وب برق منطقه ای خراسان
  طراحی و پیاده سازی سیستم کسب و کار( bpms)
  طراحی سایت دیسپاچینگ برق منطقه ای خراسان
  طراحی سایت داشبورد مدیریتی برق باختر

پروژه ها

 • 1394
  سیستم مدیریت کسب و کار
  مدیر پروژه

  توضیحات: خلاصه ای نرم افزار طراحی نرم افزار و گردش کار بدون به دانش برنامه نویسی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com