مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش استراتژیک -مالی /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 18.6

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  النون
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و ادرای و پشتیبانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  ایتان
  کارشناس مسائل اقتصاد و تجارت

  توضیحات: تحقیق و پژوهش در مورد اقتصاد و تجارت ایران و WTO

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله آسیب شناسی صکوک در اقتصاد ایران مجله تدبیر
 • 1394
  مقاله آسیب شناسی صکوک در اقتصاد ایران-مجله تدبیر
 • 1394
  مقاله-آسیب شناسی صورک در اقتصاد ایران-مجله تدبیر
 • 1394
  مقاله آسیب شناسی صکوک در اقتصاد ایران مجله تدبیر

پروژه ها

 • 1393
  اقتصاد اسلامی
  مدیر ریز پروزه

  توضیحات: تفاوت مالیات با خمس در اقتصاد اسلامی و حکومت اسلامی-برنده بهترین ریز پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره MBA دانشگاه تهران
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ویژه پرورش مدیر مالی -حسابدارن خبره
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های مختلف بورسی دانشگاه شریف
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق و توسعه و استراتژیک منابع انسانی -دانشگاه علامه طباطبائی

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد اکسل در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره استاندارد حسابداری
 • حسابداری مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسادباری مدیریت
 • اظهارنامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اظهار نامه مالیاتی و اصلاحات
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات
 • اصول مالیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و قوانین مالیاتی
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: قوانین و مقررات بیمه
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ListDisk
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: SPSS مقدماتی و پیشرفته
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار های ترید بورس و فارکس
 • کنترل پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک: کنترل و مدیریت پروژه
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی
 • Fluent
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مقدماتی
 • تحقیق و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق و توسعه در ایران
 • تحقیقات بازار
  80% Complete
  عنوان مدرک: تحقیقات بازار دانشگاه شریف

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره MBA دانشگاه تهران
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ویژه پرورش مدیر مالی -حسابدارن خبره
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های مختلف بورسی دانشگاه شریف
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق و توسعه و استراتژیک منابع انسانی -دانشگاه علامه طباطبائی
https://.com