مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه شمال آمل / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶
  فولاد ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • 100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری کاربردی مالیاتی شرکتها
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 9001
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفتگانه رایانه
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آرتا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • 100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری کاربردی مالیاتی شرکتها
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 9001
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com