مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه شمال آمل / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  فولاد ایران
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفتگانه رایانه
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیت iso 9001 :2015
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آرتا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com