مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه ازاد گرمسار / معدل 13.56

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  قطعات خودرو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: زدن ثبت های حسابداری ورود ان ها ب نرم افزار هلو و پارمیس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دیدن دوره های اموزش برنامه های وورد و اکسل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خواندن روزنامه
 • ورزش های فوتبال و والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی هلو و پارمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: گرفتن دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اکسل و ورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی هلو و پارمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: گرفتن دیپلم
https://.com