مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۵
  مرکز فروش تلفن همراه
  بازاریابی و فروش/ مرکز فروش موبایل فراسو

افتخارات

 • 1392
  کسب مقام برتر در ساخت فیلم کوتاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی،هنری،اجتماعی،ورزشی،سیاسی و سایر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خدمات کامپیوتر و موبایل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خدمات کامپیوتر و موبایل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com