مختصری از من

اینجانب با توجه به تجربه ای که در این مدت عمر از خود دارم.فردی هستم که خواهان فعالیت هایی هستم که هوش ادمی را درگیر کند و دراینمورد توانایی بالایی دارم.بسیار پر انرژی و هدفمند هستم در دوران تحصیلم همیشه جز نوابغ مدرسه به شمار میرفتم.قدرت تحلیل و درک بالایی دارم.قدرت یادگیری فوق العاده بالایی دارم.بسیار دقیق و منظمم.و همیشه از بچگی ارزوی خدمت به کشورم را داشته ام.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه خوارزمی / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  سازمان آب و فاضلاب
  منابع انسانی و آموزش/ کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  سمت پشتیبان قلم چی را داشتم

افتخارات

 • 1389
  قبولی در دانشگاه دولتی خوارزمی با کسب رتبه عالی
 • 1385
  ورود به دبیرستان تیزهوشان
 • 1384
  کسب مقام دوم المپیاد ریاضی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ ده انگشتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ ده انگشتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com