مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه دانشگاه علوم اقتصادی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت خدمات بیمه ای ما
  مدیر فنی
 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت فناپ
  سرپرست تیم پشتیبانی نرم افزار بیمه ای فناپ

  توضیحات: سرپرستی تیم فنی بیمه ای در تولید و طراحی و پشتیبانی نرم افزار جامع بیمه ای
  آشنا با مفاهیم و صدور و خسارت رشته های اموال
  مسلط به نرم افزار بیمه ای فناپ
  آشنا با نرم افزار بیمه ای فناوران

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۸۹
  بیمه پارسیان
  مدیر فروش

  توضیحات: فروش بیمه های اشخاص بصورت کارمزدی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنا با نرم افزار جامع بیمه گری فناپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا با نرم افزار جامع بیمه گری فناوران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com